Кои сме ние?

За Dat's Tasty

Нашата мисия е да помогнем на всеки хотел, ресторант, кафене, пекарна, супермаркет и кетъринг фирма да повишат качеството на предлаганите от тях услуги и продукти, като по този начин спечелят повече доволни клиенти.

Нашите продукти се произвеждат в Дания, Белгия и Румъния, като наши партньори са едни от най-добрите производители в бранша, гарантиращи постоянно премиум качество.

Дата 27.06.2020г.

Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) одобри Йомакс ЕООД за получаване на средства по проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проекта

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Цели на проекта

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-1671-C01

Бенефициент: ЙОМАКС ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.06.2020 г.

Край: 26.09.2020 г.